» تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور

تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور

مصوبه تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای فرهنگ عمومی

ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۸۴۱ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۹۲۶۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده ـ مناسبت‌های جدید جهت درج در تقویم رسمی کشور و همچنین برخی تغییرات در مناسبت‌ها به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ مناسبت‌های ذیل برای درج در متن تقویم، تعیین می‌شود:


فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله