» وکلای سراسر کشور در دادخواهی‌های محیط زیستی فعال باشند

وکلای سراسر کشور در دادخواهی‌های محیط زیستی فعال باشند

وکلای سراسر کشور در دادخواهی‌های محیط زیستی فعال باشند

در جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و کنشگران مدنی محیط زیست مطرح شد: • وکلای سراسر کشور در دادخواهی های محیط زیستی فعال باشند.

در جلسه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و کنشگران مدنی محیط زیست مطرح شد : 

• وکلای سراسر کشور در دادخواهی های محیط زیستی فعال باشند.

• جنبش دادخواهی محیط زیستی در کانون های وکلای کشور شکل گیرد

جلسه مجازی کارگروه حقوقی شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت مجازی برگزار شد .

در این جلسه با اشاره به اولویت های محیط زیستی کشور ضمن ابراز نگرانی نسبت به مصادیق تضیع حقوق محیط زیست و اسیب خزینه ملی و ذخایر طبیعی کشور ،فراخوان وکلای دادگستری کانون های ٢٥ گانه جهت جریان سازی حمایت از حقوق محیط زیست مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه بسیج همگانی و فعالیت اجتماعی همبسته همه کنشگران و دغدغه مندان محیط زیست خصوصا وکلا و حقوقدانان ، قضات و دادستان ها را لازمه عبور از شرایط بحرانی محیط زیست دانستند.همچنین با انتقاد از انفعال و بی عملی کنشگران که زمینه ساز نسیان اولویت حکمرانی محیط زیست گرا بوده خواستار حمایت سازمان مند کانون های وکلا از حقوق محیط زیست در فرایند دادخواهی ذیل ماده ٦٦ قانون ایین دادرسی کیفری شدند.

همچنین با اشاره به ضرورت نگارش تفاهم نامه کانون های وکلا با تشکل های محیط زیستی سراسر کشور ، سازماندهی و برنامه ریزی کانون های وکلا و تشکل های محیط زیستی ضمن تعامل با دادستان های سراسر مورد بررسی قرار گرفت.

بازنگری و اسیب شناسی قوانین و مقررات و نقد اقدامات نهادهای عمومی صاحب قدرت ضروری دانسته شده و از دستگاه قضایی بعنوان احیاگر حقوق عامه خواسته شد از اقتدار تامینی دادستان ها راجع به ترک فعل های مخرب محیطی خصوصا ارزیابی های زیستی مورد توجه قرار گرفت.ممانعت از تاسیس قوانین تسهیل کننده تخریب محیط زیست همچون قانون معدن که دست مخرب محیط زیست را باز گذاشته مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه تاکید شد که عدم رعایت قوانین و دور زدن موازین محیط زیستی با عدول از ضوابط حفظ سرزمین و طبیعت رویه ای شده که باید تبدیل امر محیط زیستی به دادخواهی قضایی گردد.مثلا سد سازی هایی که ارزیابی ناقص داشته و پیرامون جنکل های هیرکانی و پهنه سبز ان شکل گرفته باید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و موضع کنشگران از ساحت حقوقی و قضایی تقویت گردد.

همچنین با اشاره به مصادیق دادخواهی های قضایی از طریق وکلا که پناهگاه اجتماع هستند خواستار همکاری بیشتر و منسجم تر مردم نهادها و کانون وکلا در زمینه شناسایی مصادیق نقض حقوق محیط زیست شدند.

پایش قوانین و نقض حقوق عمومی و طرح دادرسی در محاکم و همبستگی وکلای سراسر کشور در کانون های ٢٥ گانه مورد بررسی قرار گرفته و از سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع کشورو دادستان ها خواسته شد با نگاه همکارانه و مشارکت پذیرانه ظرفیت نهادهای مدنی مستقل را در خدمت حفظ محیط زیست بکار گیرند .

شفافیت و گردش ازاد اطلاعات و حمایت از کنشگران مدنی محیط زیست و محیط بانان و فعالان مدنی و یا عمومی محیط زیست در حوزه اب و زیست بوم و جنگل ها و منابع طبیعی مورد بحث قرار گرفت و از دادستان ها خواسته شد از اقتدار تامینی و تعقیبی خود بیش از پیش در خدمت محیط زیست استفاده کنند.


روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله