» 7 اسفند ماه روز وکیل گرامی باد

7 اسفند ماه روز وکیل گرامی باد

خدایا...

قصه وکالت را زياد شنيده ام

اما قصه وکیلی چون تو را نه ...

تو که وکیل باشی همه حق ها گرفتنی است

پرونده ای که تو وکیلش باشی قصه اش ستودنی است

از روزی که ایمان آوردم، تو وکیل منی و تنها پناهم

و تو در این عشق بازی، پرده از رازی بزرگ برداشتی، رازی که اسمش را می دانستم اما رسمش را ...


رازی بنام "توکل" ...

"توکل" قصه ای است که از روز ازل برایمان خواندی و گفتی در هر تاریکی و پیچ و خم دنیا و حتی در تمام لحظات روشنایی، 

دستانت در دست من است ...

بنده من، نگران نباش و به من اعتماد کن...

"توکل" ...

و فهمیدم :

"حسبنا الله ونعم الوکیل"


شعری زیبا در وصف وکیل

او که همنام خداوند جهان است

               بر سر مشکل مردم نگران است وکیل

گاه رودیست خروشان که به دریا برسد

               گاه آرامتر از آب روان است وکیل

همه ی فکر و تلاشش پی حق است و حقوق 

               مثل یک کوه پناه دگران است وکیل

بالی از عدل و عدالت به تنش دوخته اند  

               باز در اوج فلک در طیران است وکیل

 دل مظلوم به گرمای وجودش گرم است  

            چون چراغیست که خورشید نشان است وکیل

خنده ای بر لب مظلوم اگر می بیند  

شادی اش بیشتر از حد بیان است وکیل

زخمها میخورد از دست رقیبان حریص  

ولی از لطف خدا مرهم جان است وکیل

عزت خویش به هر جاه و بهایی ندهد     

چون که هم پایه مردان جهان است وکیل

در ترازوی عدالت کفه اش سنگین است  

عشق در باطن او در جریان است وکیل

خون دل می خورد آنکس که حیایی دارد               

چون خدا،حافظ اسرار نهان است وکیل

گرچه از جور زمان گاه دلش می گیرد                  

گل لبخند به لبهایش عیان است وکیل

هنر از دست و زبانش همه جامی ریزد           

کمترین مایه ی او فن بیان است وکیل

پول ناحق نخورد ،میل به ناحق نکند

گرچه گویند فلان است و فلان است وکیل

ترسی از ظلم نداریم در این دار فنا                     

تا خدا بر دل ما غمزدگان است .


  ،،، حسبناا..نعم الوکیل

نعم المولی ونعم النصیر،،،

سلام ودرود ،پیشاپیش ،


فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله